Over ons

Duindorp Online staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder handelsnummer 76405362.

Voorwaarden Beeldmateriaal.

 • Het auteursrecht op beeldmateriaal blijft te allen tijde bij Duindorp Online.
 • Beeldmateriaal en teksten afkomstig uit de nieuwsitems van Duindorp Online mogen niet zonder vergoeding en/of toestemming gebruikt worden, u kunt het beeldmateriaal van Duindorp online wel vrijblijvend downloaden.
 • Er is altijd een vergoeding van toepassing bij gebruik van ons beeldmateriaal, tenzij wij uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 • Als vergoeding worden onderstaande prijzen van Duindorp online aangehouden, dan wel worden met de afnemende partij specifieke prijsafspraken gemaakt.
Voorbehoud
 • Duindorp online Behoudt zich het recht voor om, bijvoorbeeld bij schending van ons regels of voorwaarden, met of zonder opgaaf van redenen, het contact met de afnemer te verbreken, de zakelijke relatie te beëindigen of de (verdere) levering van beeldmateriaal te weigeren.
Bronvermelding en gebruik
 • Bij gebruik van ons materiaal is als bronvermelding ‘Duindorp online ‘ verplicht.
 • Duindorp online gaat er van uit dat u melding maakt van het gebruik van ons auteursrechtelijk beschermd materiaal.
 • Duindorp online  zal gevrijwaard worden voor eventuele aanspraken van derden als gevolg van gebruik van ons beeldmateriaal.
Tarieven algemeen
 • Per foto op het internet:  €15,- (per set van 3 foto’s: €45,-)
 • Per foto in de krant
  • Regionaal:  €20,-
  • Landelijk: €40,-
 • Per foto combi in de krant en op het internet
  • Regionaal: €30,- 
  • Landelijk:  €55,-
 • Per foto op televisie: €45,-
 • Per videogebruik televisie: €140,- 
 • Per videogebruik op het internet: €30,-
Tarieven werk in opdracht

Beelden zullen alleen exclusief aan u worden geleverd

 • Deze prijzen zullen onderling afgesproken worden.
Tarieven bij misbruik of ongeoorloofd gebruik
 • Per foto op het internet: €450,-
 • per foto in krant landelijk of regionaal: €400,-
 • Per video: €700,-

Alle hierboven genoemde bedragen zijn inclusief BTW.

U kunt, bijvoorbeeld om met ons specifieke prijsafspraken te maken, Duindorp online bereiken via :